GMT+8 2021-10-28 22:14:34
|
THƯỜNG
Gửi tiền ít hơn
250 Triệu VND
|
ĐỒNG
Gửi tiền tối thiểu
250 Triệu VND
|
BẠC
Gửi tiền tối thiểu
2 Tỷ VND
|
VÀNG
Gửi tiền tối thiểu
5 Tỷ VND
|
BẠCH KIM
Gửi tiền tối thiểu
20 Tỷ VND
Trạng thái hiện tại :
-
Tổng Tiền gửi hiện tại :
-
Số tiền cần thiết để nâng bậc tiếp theo :
-
THƯỜNG ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM
lên đến
150,000 VND
lên đến
500,000 VND
lên đến
2,000,000 VND
lên đến
3,500,000 VND
lên đến
10,000,000 VND
0.60% 0.65% 0.70% 0.80% 1.00%
0.30% 0.30% 0.35% 0.40% 1.00%
0.30% 0.30% 0.35% 0.40% 1.00%
Khuyến mãi hấp
dẫn dành riêng
cho thành viên mới
500,000 VND 2,000,000 VND 3,500,000 VND 10,000,000 VND
2 LẦN 2 LẦN 2 LẦN
2 LẦN

2 LẦN
600,000,000 VND 600,000,000 VND 600,000,000 VND
600,000,000 VND

600,000,000 VND
VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS
MY, CBD, SG, VN, CN BANKS, CRYPTO

MY, CBD, SG, VN, CN BANKS, CRYPTO

XEM THÊM THÔNG TIN

  • Chương trình này dành cho tất cả thành viên ECLBET.
  • Thành viên sẽ nâng cấp bậc khi số tiền gửi đáp ứng yêu cầu , thành viên sẽ tự động đủ điều kiện trong chương trình VIP vào ngày hôm sau đến suốt đời.
    Ví dụ: Nếu số tiền gửi tích lũy 20 Tỷ VND vào ngày 5 tháng 10, bạn sẽ trở thành Thành viên Bạch Kim vĩnh viễn bắt đầu từ 2 giờ sáng ngày 6 tháng 10 đến suốt đời."
  • Thành viên có thể tận hưởng các lợi ích thành viên sau khi nhận được phần thưởng nâng cấp vào 2 giờ sáng ngày hôm sau."
  • Phần trăm tiền hoàn trả sẽ được nâng cấp trong tháng dựa theo bảng bậc thành viên ở trên.
  • Để nhận thưởng sinh nhật, thành viên vui long truy cập vào “ƯU ĐÃI CỦA TÔI” trong mục “Tài khoản của tôi” để gửi yêu cầu lên hệ thống.
  • Cấp bậc VIP của thành viên sẽ tồn tại vĩnh viễn.
  • ECLBET có quyền hủy quyền lợi thành viên VIP bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu thành viên vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản Chung.
  • Điều Kiện và Điều Khoản Chung áp dụng.