GMT+8 2021-10-28 22:45:56

Chuyển khoản ngân hàng

Banking

Vui lòng chọn dựa trên mẫu thông tin sau:


Ngân hàng

Loại giao dịch

Cách thức

Giới hạn giao dịch

Thời gian xử lý

(Phút)

Tối thiểu

(VND)

Tối đa

(VND)

Asian Commercial Bank

Gửi tiền

ATM/Giao dịch trực tuyến

100,000

300,000,000

5

Rút tiền

Giao dịch tại chỗ

100,000

300,000,000

15 - 30

Techcombank

Gửi tiền

ATM/Giao dịch trực tuyến

100,000

300,000,000

5

Rút tiền

Giao dịch tại chỗ

100,000

300,000,000

15 - 30

Vietinbank

Gửi tiền

ATM/Giao dịch trực tuyến

100,000

300,000,000

5

Rút tiền

Giao dịch tại chỗ

100,000

300,000,000

15 - 30

Lưu ý:

  • Tên thành viên phải trùng với tên tài khoản đã đăng ký với EclBet.
  • Thành viên được phép rút tiền 1 lần 1 ngày.
  • Thời gian của mọi giao dịch đặt cọc tiền hay rút tiền đều phụ thuộc vào kết nối mạng của ngân hàng.
  • Tất cả các giới hạn giao dịch tối đa đều dựa trên số lượng giao dịch mỗi ngày.
  • Số tiền rút lớn sẽ mất nhiều thời gian xử lý hơn.
  • Thành viên phải hoàn thành một vòng doanh thu cược của tiền gửi vào trước khi thực hiện lệnh rút tiền.
  • Lệnh rút tiền sẽ bị từ chối nếu quý khách chưa hoàn thành doanh thu yêu cầu từ tiền tiền Khuyến mãi.
  • Vui lòng giữ lại Biên lai ngân hàng (nếu tiền được gửi qua ATM) hoặc Sao kê giao dịch ( nếu tiền dược gửi qua Internet Banking) vì chúng tôi cần bằng chứng cho việc gửi tiền
  • Đối với ngân hàng địa phương khác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng thôi thông qua Live Chat để biết thêm thông tin.
  • Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết.